Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 20. ožujka 2018.

magyar horvát_közösségi_ház_szemely_hl02Na prvome danu proljeća, na proljetnoj ravnodnevici, Radio Croatica u 18 sati donosi ovaj sadržaj:

Vijesti MCC-a;

Gradi se Hrvatsko-mađarski dom kulture u Semelju - državnog tajnika Ministarstva ljudskih resursa za vjerske, narodnosne i civilne veze Miklósa Soltésza, državnog tajnika za kulturu, parlamentarnog zastupnika Pétera Hoppála, seoskog načelnika Józsefa Kumlija i inženjera gradnje Józsefe Policsa upitala je Branka Pavić Blažetin;

Medalja za zasluge XV. okruga Stjepanu Kuzmi – upitali smo odlikovanog. Reporterka je Kristina Goher;

Sedma „Posebna škola hrvatskog jezika" u Koljnofu – pred mikrofonom Timee Horvat su: učiteljica hrvatskog jezika u koljnofskoj školi Andrea Egrešić, profesorice vukovinske škole Sanja Mutka i  Silvija Kolarek Ježić te ravnateljica koljnofske škole Agica Sarközi;

Hrvatska kronika – sadržaj ovotjedne emisije;

Deportiranje obitelji između 1950.-53. na Hortobágy – prisjećanje Marije Kanižai Prosenjak. Reporterka je Bernadeta Blažetin.

Ponavljanje emisije: 21. ožujka u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 8hs-12hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2