Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 5. listopada 2021.

IMG 2397Na Svjetski dan učitelja Radio Croatica u 18 sati donosi ovaj sadržaj:

Vijesti MCC-a;

IV. hrvatski državni tamburaški festival u Baji - sugovornici Stipana Balatinca su član orkestra Sumartonski lepi dečki dr. Stjepan Turul i voditelj subotičkog ansambla „San” Aleksandar Rukavina;

Potpisan sporazuma o suradnji između Gospodarske i trgovačke komore Velike Kaniže i Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije – pred mikrofonom Bernadete Blažetin su veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačič i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić;

Hrvatska kronika – sadržaj ovotjedne emisije;

Dan Hrvata u Novom Budimu – predsjednika Hrvatske samouprave Novog Budima Dinka Šokčevića i voditeljicu budimpeštanske Hrvatske izvorne folklorne skupine Evu Išpanović upitala je Kristina Goher.

Ponavljanje emisije: 6. listopada u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.