Radio Croatica 1. listopada 2014.

microfonRadio Croatica danas 1. listopada u 16 sati u današnjem javljanju u centru pozornosti ima izbore za hrvatske narodnosne samouprave 12. listopada 2014. godine. Croatica Nonprofit Kft, kroz organizacijsku cjelinu Medijski centar Croatica, u svezi s nastupajućim mjesnim i narodnosnim izborima, ponudila je civilnim udrugama koje su postavile Hrvatsku državnu listu prostor u svojim radijskim emisijama i novinskim izdanjima te na online inačici www. glasnik.hu u jednakim terminima; pola sata radijskog razgovora, fotografija, te intervju na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika, u opsegu od približno 5 000 karaktera. S ovim mogućnostima živi naš današnji gost voditelj Hrvatske državne liste Izborne koalicije Geza Völgyi i voditelj Hrvatske državne liste Saveza Hrvata u Mađarskoj Joso Ostrogonac. Voditelje Hrvatske državne liste upitala je glavna urednica Medijskoga centra Croatica Branka Pavić Blažetin. Ponavljanje emisije je sutra 2. listopada u 10 sati. Iste ćemo razgovore ponoviti u emisiji 8. listopada u 16 sati i 9. listopada u 10 sati.