Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija Radija Croatice 15. listopada 2014

microfonDanas 15. listopada, na Međunarodni dan bijeloga štapa internetsko glasilo Medijskoga centra Croatica nudi vam sljedeći sadržaj: Podaci narodnosnih izbora u Mađarskoj, o tome su priloge pripremili Bernadeta Blažetin i Stipan Balatinac, a rezultate izbora ocjenjunje voditelj Hrvatske državne liste Izborne koalicije Geza Völgyi i voditelj Hrvatske državne liste Saveza Hrvata u Mađarskoj Joso Ostrogonac; Vijesti Medijskoga centra Croatica; Poslovno-pravna situacija nakon narodnosnih izbora, telefonski smo upitali voditelja HDS-ova Ureda Jozu Solgu; Pregled tiska: Hrvatski glasnik; Blagoslovljene obnovljene orgulje Gornjega Četara, tom prigodom Timea Horvat upitala predsjednika četarske Crkvene općine Petra Herića, i petrovoselčanku Katu Nemet-Harangozo. Ponavljanje: 16. listopada u 10 sati. Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher. Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.