Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija 1. listopada 2015.

microfonDanas na Međunarodnome danu starijih osoba, Radio Croatica u 18 sati donosi taj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Usavršavanje u matičnoj domovini - četvrtu godinu zaredom, u organizaciji Hrvatske državne samouprave, u Pansionu Zavičaj u Vlašićima organizira se program usavršavanja učitelja i nastavnika. Predavačicu usavršavanja, ravnateljicu petrovoselske Hrvatsko-mađarske narodnosne škole Editu Horvath Pauković, predsjednika Hrvatske državne samouprave Ivana Gugana i ravnateljicu koljnofske Dvojezične osnovne škole „Mihovil Naković” Agicu Sárközi upitala je glavna urednica Medijskoga centra Croatica Branka Pavić Blažetin;

„Blaženi milosrdni, oni će zadobiti milosrđe“ – duhovna obnova u Budimpešti. Za Medijski centar Croatica govore: gost iz Splita Lovro Uglešić, vjernice Anica Mandić, Melinda Adam, Katarina Gubrinski Takač i Mia Barbir, vjeroučiteljica Hrvatske škole Jelica Kőrösi i otac Mihovil Filipović, misionar monfortanac Družbe Marijinih misionara;

Dani Nikole Zrinskog u keresturskoj Osnovnoj školi „Nikola Zrinski” – sugovornica Bernadete Blažetin je ravnateljica te škole Anica Kovač;

Pregled tiska: Hrvatski glasnik;

Izvješće i najava događanja u Bačkoj – prilog pripremio Stipan Balatinac.

Ponavljanje emisije: 2. listopada u 10 sati.

Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.