Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija 20. listopada 2015.

microfonDanas kada je 1770. godine rođen političar i preporoditelj Janko Drašković, Radio Croatica u 18 sati donosi taj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Zamjenik ministra kulture Republike Hrvatske Alen Kajmović u Pečuhu susreo se s predstavnicima Hrvata u Mađarskoj – zamjenika ministra kulture upitala je glavna urednica Medijskoga centra Croatica Branka Pavić Blažetin;

Hrvatski tjedan u Velikoj Kaniži – o priredbi je Bernadeta Blažetin upitala predjsednicu Hrvatske samouprave toga grada Mariju Vargović;

Županijsko natjecanje u kazivanju stihova „Josip Gujaš  Džuretin” u Martincima – i o natjecanju govori nastavnica martinačke osnovne škole Ljubica Kolar Vuković. Kolaž o priredbi sastavila je Branka Pavić Blažetin.

Sadržaj televizijske emisije: Hrvatska kronika;

Nova školska godina u Koljnofu – pred mikrofonom Timee Horvat ravnateljica Dvojezične osnovne škole Mihovila Nakovića Agica Sárközi.

Ponavljanje emisije: 21. listopada u 10 sati.

Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2