Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 9. svibnja 2017.

20170507 087Na Dan Europe Radio Croatica donosi ovaj sadržaj:

Vijesti MCC-a;

12. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci - predstavljen Rječnik govora santovačkih Hrvata autora Živka Mandića. Izvješće je pripremio Stipan Balatinac;

Oproštajna svečanost HOŠIG-ovih maturanata – upitali smo razrednika Ladislava Gršića, popodnevnu odgojiteljicu Jelicu Kőrösi i maturanta Franja Füzesija. Reporterka je Kristina Goher;

10. hrvatski zemaljski malonogometni kup u Pečuhu – sudionike Živka Prodana, Marka Jeranta, Krištofa Petrinovića i predsjednika Odbora za mladež i sport Hrvatske državne samouprave Arnolda Barića upitala je Branka Pavić Blažetin;

Hrvatska kronika – sadržaj ovotjedne emisije;

Izložba sakralnih predmeta u Udvaru – kolaž Branke Pavić Blažetin.

Ponavljanje emisije: 10. svibnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 8hs-12hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2