Kultura, znanost, sport i lice u zrcalu – Mozaik, 3. studenoga 2017.

FACE MICU današnjoj emisiji Mozaik donosimo prvi dio tonskoga zapisa drugoga natjecanja hrvatskih pjevača u Mađarskoj, „miCROfon", koji bio priređen 21. listopada 2017. godine, u petrovoselskom Kulturnom domu. Organizatori su bili: Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj - ustanova Hrvatske državne samouprave –, uz organizacijski odbor iz Petrovog Sela i potporu Mjesne samouprave toga naselja te Hrvatske samouprave Petrovog Sela. Danas donosimo izvedbe Olivera Varnaija, Anett Božanović, Karmele Pajrić, Laure Timar, Kire Hodovan, Kate Nagy, Veronike Kapuvari i Blaža Bodiša. To su boje Mozaika, danas 3. studenoga, u 18 sati.

Ponavljanje emisije: 4. studenoga u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica: Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 16hs-20hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2