Kultura, znanost, sport i lice u zrcalu – Mozaik, 26. siječnja 2018.

Lice u_zrcalu_Mladen_FilakovicU današnjoj emisiji Mozaik donosimo: Sydney osnovan kao kažnjenička kolonija 1788. godine. Kultura, znanost, sport: Film '13+' Nikice Zdunić u natjecateljskom programu festivala u Biarritzu; Istočno-američka puma je službeno izumrla. Lice u zrcalu: današnji nam je gost student kroatistike Sveučilišta u Pečuhu, novoimenovani v.d. ravnatelj Kulturnog središta bačkih Hrvata u Baji Mladen Filaković. Razgovor vodi: Stipan Balatinac. I pri kraju emisije literarni kutak – Krešimir Bagić: Hrvatski pjesnik. To su boje Mozaika, danas 26. siječnja, u 18 sati.

Ponavljanje emisije: 27. siječnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica: Branka Pavić Blažetin.

Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 25. siječnja 2018.

IZBORIDanas 25. siječnja, kada je 1913. godine Ivan Bjelovučić preletio Alpe i postavio visinski rekord na 3200 m, Radio Croatica u 18 sati donosi ovaj sadržaj:

Vijesti MCC-a;

Parlamentarni izbori u Mađarskoj – datumi i rokovi. Prilog je sastavio Stipan Balatinac;

Redoviti godišnji sastanak voditelja institucija i organizacija na području Generalnoga konzulata RH u Pečuhu – Branka Pavić Blažetin upitala je generalnu konzulicu Vesnu Haluga;

Dokumentarac „Život od milijun dolara" Roberta Tomića Zubera na budimpeštanskom Međunarodnom festivalu dokumentarnih filmova – upitali smo redatelja. Reporterka je Kristina Goher;

Keresturska Udruga Zrinski kadeti dobitnik Pehara nasljeđa – pred mikrofonom Bernadete Blažetin je predsjednica Udruge Anica Kovač. Sadržaj ovotjednoga broja Hrvatskoga glasnika;

Ženske poklade u Kozaru – sugovornice Branke Pavić Blažetin su Kozarkinje: Ljubica Vranešić Beke i Marija Pašić Hofeker te Marica Katić i Marija Feher.

Ponavljanje emisije: 26. siječnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 23. siječnja 2018.

IMG 79_40Na dan kada je 1937. godine preminula Marija Jambrišak, hrvatska prosvjetna djelatnica i književnica, Radio Croatica u 18 sati donosi ovaj sadržaj:

Vijesti MCC-a;

Tradicionalni bal roditelja i nastavnika pečuškog Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkoga doma Miroslava Krleže – doravnateljicu ustanove Žužu Kecskés te pedagoginje Žužu Győrvári i Alisu Iljazović upitala je Branka Pavić Blažetin;

15. obljetnica utemeljenja Društva sambotelskih Hrvatov – u kolažu Timee Horvat njeni su sugovornici: predsjednik Društva Franci Jurašić i iz redova publike Roži Kapitar-Pulai;

Fašenki u Pomurju – o običaju nam govori Ilonka Štric iz Serdahela, prilog je pripremila Bernadeta Blažetin;

Dvanaesta Kobasicijada u Santovu – pred mikrofonom Stipana Balatinca je glavni organizator Ilija Stipanov;

Hrvatska kronika – sadržaj ovotjedne emisije;

Županijski kulturni i gastronomski festival u Mišljenu – s predsjednikom Hrvatske samouprave Arnoldom Barićem i mještaninom Mišom Udvarcem razgovara Branka Pavić Blažetin.

Ponavljanje emisije: 24. siječnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

Kultura, znanost, sport i lice u zrcalu – Mozaik, 19. siječnja 2018.

IMG 5583U današnjoj emisiji Mozaik donosimo: Jesu li Rimljani doista posolili polja oko Kartage? Kultura, znanost, sport: Znanstvenici upozoravaju na ubrzano zakiseljavanje slatkovodnih izvora. Lice u zrcalu: donosimo tonski zapis književne tribine s hrvatskom pjesnikinjom Božicom Perušić, koja je bila 1. prosinca 2017. godine, u Hrvatskom klubu August Šenoa. Priredbu su organizirali: Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj i Hrvatski klub August Šenoa. Tribinu vodi: Stjepan Blažetin, ravnatelj Zavoda. I pri kraju literarni kutak: Dragutin Domjanić: Kaj. To su boje Mozaika, danas 19. siječnja, u 18 sati.

Ponavljanje emisije: 20. siječnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica: Branka Pavić Blažetin.

Od Gradišća do Bačke, emisija Radija Croatica 18. siječnja 2018.

FOTOTOTONa dan kada je 1919. godine započela mirovna konferencija u Versaillesu, Radio Croatica u 18 sati donosi ovaj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Konstituirajuća sjednica drugog saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske – predstavnik hrvatske manjine i član Savjeta za Mađarsku Ivan Gugan izabran za drugog potpredsjednika Savjeta. Razgovor vodi: Branka Pavić Blažetin;

41. Hrvatski bal Koljnofskoga hrvatskoga društva – u kolažu Timee Horvat njena je sugovornica organizatorica Ingrid Klemenšić;

Poklade su – o pokladnome razdoblju 60-ih godina Stipan Balatinac razgovara sa Santovkinjom Tonkom Baltin Rokuš;

Sadržaj ovotjednoga broja Hrvatskoga glasnika;

Potpisan sporazum o uspostavljanju i izgradnji suradnje između Općine Legrad i Sepetinka – pred mikrofonom Bernadete Blažetin je načelnik Legrada Ivan Sabolić.

 

Ponavljanje emisije: 19. siječnja u 10 sati.
Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 0hs-4hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2