Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija 7. rujna 2015.

microfonDanas kada je 1566. u sigetskoj bitci poginuo Nikola Šubić Zrinski, Radio Croatica u 16 sati donosi taj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Zasjedala Skupština Hrvatske državne samouprave – raspravljalo se među inima o nacrtu plana razvitka i gospodarenja HDS-a do 2019. godine, o utemeljenju ustanove HDS-a u Zali i u Podravini, o modifikacijama Pravilnika o dodjeljivanju odličja Hrvatske državne samouprave, o prodaji nekretnine u Budimpešti u ulici Nagymező broj 49. i o pripremama državnoga Dana Hrvata. Predsjednika HDS-a Ivana Gugana i zastupnika Franju Pajrića upitala je Branka Pavić Blažetin;

Modaliteti suradnje – Školski centar Miroslava Krleže ugostio gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i dogradonačelnika Osijeka Denisa Ambruša. Branka Pavić Blažetin je pored gostiju upitala i domaćina, ravnatelja toga Centra Gabora Győrvárija;

Slike od kojih nam srce jače kuca  – Gradišćanska večer s izložbom likovnih ostvaraja Lajoša Brigovića i tamburicom u Mađarskom institutu Balassi u Zagrebu.  Sugovornici Timee Horvat jesu: viši stručni savjetnik, prvi tajnik Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dubravka Severinski, samoborski Hvaranin Ivan Šoić, povjesničar i profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Željko Holjevac i ravnatelj Mađarskog instituta Balassi u Zagrebu Dinko Šokčević;

Sadržaj televizijske emisije: Hrvatska kronika;

Zavidni uspjesi keresturskog Ženskog pjevačkog zbora „Ružmarin” – pred mikrofonom Bernadete Blažetin voditeljica zbora Eržika Šelek.

Ponavljanje emisije: 8. rujna u 10 sati.

Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

Glazbena kutija Radija Croatica 3. rujna 2015.

microfonU današnjoj  Glazbenoj kutiji u 16 sati U današnjoj glazbenoj emisiji dočarat ćemo u vaše domove nenadmašnog morskog vuka Olivera Dragojevića. Ponavljamo tonski snimak njegovoga koncerta u Šiklošu, koji je održan 18. svibnja ove godine.

Ponavljanje: 4. rujna u 10 sati.

Voditeljica emisije: Luca Gažić.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija 2. rujna 2015.

microfonDanas kada je 1981. godine preminuo otac hrvatskoga stripa Andrija Maurović, Radio Croatica u 16 sati donosi taj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Svečanost otvorenja nove školske godine Hrvata u Mađarskoj u Santovu – u kolažu Stipana Balatinca za naš Radio govori predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan;

Otvorena je školska godina u Hrvatskom školskom centru Miroslava Krleže - razgovor s ravnateljem škole Gaborom Győrvárijem vodi Branka Pavić Blažetin;

„Kad se voli u školi, u pernicu se može nastaniti cijeli svemir“ – svečanost otvorenja nove školske godine u HOŠIG-u. Za naš Radio govori: hrvatski veleposlanik u Budimpešti Gordan Grlić Radman, dopredsjednica Hrvatske državne samouprave Angela Šokač Marković i HOŠIG-ova ravnateljica  Ana Gojtan;

Jubilarni, X. festival zlevanke, vina i tambure u Sumartonu - pred mikrofonom Bernadete Blažetin jesu: voditeljica Tamburaškog sastava „Kitica” Anica Kovač, kuharica Barica Rodek i uime organizatora predsjednik sumartonske Hrvatske samouprave Joža Đuric;

Pregled tiska: Hrvatski glasnik;

„Bog koraca tote, kaj smo mi!“ – hrvatsko hodočašće u Celje, Timea Horvat upitala je bizonjskog hodočasnik Štefana Radića  i pomagača Mihalya Martinšića, tetu Katicu Gludovacz-Grubić i Marka Mogyorosija iz Koljnofa te predsjednika Hodočasne grupe Sv. Krištof iz Koljnofa Joška Egrešića.

Ponavljanje emisije: 3. rujna u 10 sati.

Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

Reći ću ti tko sam, glazbena emisija Radija Croatica, 1. rujna 2015.

microfonDanas u kratkoj glazbenoj šetnji predstavljamohrvatskog kantautora i pjevača pop glazbe mlađe generacije, uz čije ime vežu veliki hitovi poput Tamara, Via ljubav, Vukovi umiru sami i mogli bismo nastaviti niz. Danas predstavljamo popularnog pjevača hrvatske glazbene scene, Borisa Novkovića.

Ponavljanje emisije: 2. rujna u 10 sati.
Voditeljica emisije: Luca Gažić
Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

Od Gradišća do Bačke, informativno-tematska emisija 31. kolovoza 2015.

microfonDanas kada je 1862. na zagrebački Zapadni kolodvor iz Zidanog Mosta stigla prva lokomotiva, Radio Croatica u 16 sati donosi taj sadržaj:

Vijesti Medijskoga centra Croatica;

Utemeljena sedma ustanova Hrvatske državne samouprave - u Pomurju prošle subote utemeljen je Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod „Stipan Blažetin”. Sugovornik Bernadete Blažetin je predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan;

Senjski kapetan Nikola Jurišić, poveznica suradnje – i o prijateljskoj  suradnji Kisega i Senja Timea Horvat upitala je senjskoga gradonačelnika Darka Nekića; 

HOŠIG-ov kamp hrvatskoga jezika i kulture – o taboru nam govori doravnateljica ustanove, ujedno i voditeljica kampa Marija Šajnović;

Sadržaj televizijske emisije: Hrvatska kronika;

Dan smokve u budimpeštanskom Botaničkom vrtu, za naš Radio govori ravnatelj vrta László Orlóci.

Ponavljanje emisije: 1. rujna u 10 sati.

Urednica i voditeljica emisije: Kristina Goher.

Medijski centar Croatica, glavna urednica Branka Pavić Blažetin.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 12hs-16hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2