S VAMA NA INTERNET VALOVIMA RADIO CROATICA – 2. lipnja 2022.

slika 1Vijesti Medijskog centra Croatica, 2. lipanj 2022.

- Godišnja skupština i Šokački piknik u Santovu
- Okrugli stol – Hrvati izvan RH izazovi suživota
- Priredba Markovo

 Pročitali smo za Vas iz ovotjednog broja Hrvatskoga glasnika: 21. broj, 2. lipnja
2022:
- Dvojezične ploče (Bernadeta Blažetin)
- Županijski svibanjski festival u Baćinu (Stipan Balatinac)
- Svečano misno slavlje u povodi 50 godina misništva velečasnog Marka
Bubala (Branka Pavić Blažetin)
- V. Hrvatski državni tamburaški festival (Stipan Balatinac)
- Foto izložba pod naslovom „U zagrljaju Mure” (Bernadeta Blažetin)

 Ponavljanje emisije: 3. lipnja u 10 sati.

Urednica: Branka Pavić Blažetin
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

Arhiv emisija

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 12hs-16hs -
Toggle Bar

Medijski partneri

 634540268441566050 2