S VAMA NA INTERNET VALOVIMA RADIO CROATICA – 9. lipnja 2022.

IMG 7628Vijesti Medijskog centra Croatica, 9. lipanj 2022.

- Predstavljanje knjige ,,Rječničko blago i pučka kultura Martinaca“ Ernesta Barića 8. lipnja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu
- Antunovo u Mohaču, 11. lipnja
- Dan mladeži 11. lipnja u kulturnom centru bačkih Hrvata u Baji
- Koncert u povodu blagdana Duhova u seoskoj kući Pogan, 11. lipnja
- XIX. Udvarsko veselje, 11. lipnja
- Ivanjski festival 25. lipnja u Martincima
- 11. Ljetna škola tambure u Orfű-u od 4. do 11. srpnja

Pročitali smo za Vas iz ovotjednog broja Hrvatskoga glasnika: 23. broj, 9. lipnja 2022. Iz pera Stipana Balatinca, Nede Maretić, Time Horvat, Bernadete Blažetin i Branke Pavić Blažetin.

Ponavljanje emisije: 10. lipanj u 10 sati.

Urednica: Branka Pavić Blažetin
Medijski centar Croatica, glavna i odgovorna urednica Branka Pavić Blažetin.

Arhiv emisija

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 12hs-16hs -
Toggle Bar

Medijski partneri

 634540268441566050 2