Program pečuškog Hrvatskog kazališta - 2014.03.27. 14:15:18

thumb 634564273735904000Program pečuškog Hrvatskog kazališta 9. travnja, u 11 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Santovo. 11. travnja, u 13 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u oviru Lutkarskog proljeća u Vinkovcima, Vukovar. 11. travnja, u 18 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u okviru Lutkarskog proljeća u vinkovcima, Otok. 12. travnja, u 18 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u okviru Lutkarskog proljeća u Vinkovcima, Vukovar. 16. travnja, u 10 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Šeljin. 23. travnja, prijepodne, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Petrovo Selo. 23. travnja, prijepodne, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Čatar.

 
9. travnja, u 11 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Santovo.
 
11. travnja, u 13 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u oviru Lutkarskog proljeća u Vinkovcima, Vukovar.
 
11. travnja, u 18 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u okviru Lutkarskog proljeća u vinkovcima, Otok.
 
12. travnja,  u 18 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, u okviru Lutkarskog proljeća u Vinkovcima, Vukovar.
 
16. travnja, u 10 sati, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Šeljin.
 
23. travnja, prijepodne, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Petrovo Selo.
 
23. travnja,  prijepodne, Lj. Ostojić: Uvijek moderna kapica - lutkarska igra, Čatar.

  RADIO CROATICA:  
--:--  | : 4hs-8hs -
Toggle Bar

Facebook

Medijski partneri

 634540268441566050 2